Sandberg Translation Partners Ltd

Om STP
STP grundades 1995 och är ett av världens största och mest etablerade översättningsföretag, med översättning till de nordiska språken och engelska som specialitet. Vi fungerar som översättningsproduktionsföretag och underleverantör åt andra översättningsföretag och har kunder över hela världen. Vi har rykte om oss att leverera hög språklig kvalitet och strävar efter att upprätthålla denna kvalitet i allt vi gör.

Tjänster
På STP förstår vi att alla kunder har olika behov. Vårt mål är att erbjuda en vänlig, flexibel och professionell service som leverantör av användningsklara lösningar för allt översättnings- och lokaliseringsarbete till målspråken engelska, danska, finska, franska, isländska, norska, svenska och tyska. Vi arbetar med i stort sett alla texttyper och ämnesområden och använder den programvara som krävs för det aktuella uppdraget. Under 2013 översatte vi över 50 miljoner ord.

Mänskliga resurser
Vår viktigaste resurs är vårt stora team med välutbildade och erfarna översättare och projektledare. De leds av ledningsteamet som sammantaget har över 80 års praktisk och affärsmässig erfarenhet av översättningsbranschen. STP har ett omfattande personalutbildningsprogram och vi engagerar oss i yrkesmässig kompetensutveckling för att säkerställa att vi utvecklas i takt med branschen.

Teknik
För oss är modern maskin- och programvara inte bara en nödvändighet – vi ser det även som en viktig möjlighet och konkurrensfördel för företaget. Vi har utvecklat ett eget omfattande, avancerat och fullt integrerat projektledningssystem och vi investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för datorstödd översättning. Vi utnyttjar också alla möjligheter som bjuds till att optimera våra administrations- och språkproduktionsuppgifter med hjälp av användningsklara eller skräddarsydda program.

Rutiner, standarder och kvalitetskontroll
STP har ett antal välutvecklade och omfattande produktionsarbetsflöden och -rutiner som både vi själva och våra kunder har nytta av. De understöds av vårt personalutbildningsprogram, vår specialutvecklade programvara för projektledning samt BS EN 15038-certifieringen och det tillhörande kvalitetsledningssystemet. Vi stöder de etiska reglerna för flera ledande branschsammanslutningar och följer dessa i vårt sätt att arbeta och driva företaget.

Nyheter, referenser och medlemskap
STP kommer varje år i kontakt med över 500 översättare och 2 000 kontaktpersoner hos kunder. Vi spelar också en aktiv roll i många branschsammanslutningar och deltar i deras evenemang. Dessutom engagerar vi oss aktivt i den akademiska världen. Vi tycker om att hålla kontakten och låta alla intressenter veta vad som händer på STP.

Kontakt

Sandberg Translation Partners Ltd

Sverige
Folkungagatan 122, 4 tr
116 30  STOCKHOLM

England
Unit 3, Victory Park,
Solent Way
Whiteley PO15 7FN
England

Telefon +44 1489 660140
info@stptrans.com
www.stptrans.com/sv

Brittiskt organisationsnummer:
4120504.
Brittiskt momsregistreringsnummer:
GB619951996.