Novacon

Novacon är ett konsultföretag som arbetar med att utforma leverantörsoberoende och behovsanpassade IT- och automationslösningar för fastigheter.

Då Novacon är oberoende av såväl leverantörer som entreprenörer kan system designas utifrån de aktuella behoven istället för enskilda aktörers möjligheter.

Kontakt

Ann Hellström
Christer Levin

Postadress

Landåvägen 47
131 49  NACKA
Telefon 08-643 70 50

Besöksadress
Folkungagatan 122, 4 tr
116 30  STOCKHOLM
info@novacon.se