Grafik & InfoDesign

Jag heter Anna-Lena Lindqvist och driver Grafik & InfoDesign som har specialiserat mig på informationsgrafik och nyhetsgrafik samt grafisk formgivning. Jag har en gedigen erfarenhet av nyhetsgrafik från 10 år på Stockholms redaktioner inom dagspress (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) och veckotidning (Resumé, ETC Förlag).

Visualisering av text
Jag jobbar främst med informationsgrafik och nyhetsgrafik, en unik blandning av journalistik och visuell kommunikation. Många organisationer, företag eller publikationer kan ha stor nytta av att förklara sin verksamhet med hjälp av informationsgrafik, att visualisera komplext och svårbegripligt material. Jag hjälper alltid kunden med att välja ut de mest visuella delarna av en text för att få till en effektiv kommunikation. Kan produceras både för webb, print eller andra digitala medier.

Öka läsvärdet och förståelsen
Jag kan erbjuda att fördjupa, förenkla en text och öka läsvärdet med hjälp av grafik, genom att bryta ned delar av en text och förmedla och sammanfatta stor mängd information på ett tydligt sätt. Grafik som berättar något!

Kartor
Jag producerar också kartor, små som stora, historiska, illustrativa eller visionära framtidsscenarion. Det kan handla bland annat om att visualisera vad som har hänt på en viss plats, beskriva hur ett nytt framtida område ska se ut eller att helt enkelt peka ut en plats på ett effektivt sätt.

Statistik
Jag gör krånglig och intetsägande statistik till en tilltalande och lättillgänglig information som i rätt sammanhang får ett högt läs- och uppmärksamhetsvärde. Att ta tråkiga diagram till en ny nivå!

Grafikreportage
Kan erbjuda genomarbetade och välresearchade grafikrepotage om ett specifikt ämne som lämpar sig att presentera visuellt. Jag skapar intressanta bildlösningar och text i samverkan som kan ersätta eller komplettera en lång text i sin helhet. Helt enkelt visuell journalistik när det fungerar som bäst!

Illustration
Självklart gör jag också rena illustrationer som i första hand inte berättar en historia utan är mer dekorativa, roliga eller förstärker och drar uppmärksamheten till en text.

Stort nätverk
Vid mer komplexa uppdrag kan jag arbeta nätverksorienterat och samverka med mycket erfarna journalister och skribenter beroende på uppdrag.

Kontakt

Grafik & InfoDesign
Folkungagatan 122, 4 tr
116 30  STOCKHOLM

Anna-Lena Lindqvist
Telefon 0702-01 58 13
anna-lena.lindqvist@
nyhetsgrafiker.se

www.nyhetsgrafiker.se