Dagnå UX Kommunikation

Dagnå UX skapar förtroende och relation i digitala miljöer. Vi hjälper organisationer, vårdgivare och forskningsgrupper att skapa digitala verktyg för psykologisk behandling, hjälp till självhjälp, utbildning eller stöd för beteendeförändring.  Våra projekt och uppdragsgivare finns inom vård, forskning och folkhälsa.

När det gäller att föra över en psykologisk behandling eller kommunicera självhjälp för beteendeförändring till en digital miljö så är perspektiven inom UX (User eXperience) avgörande.  

Perspektiven inom UX är så många fler än hur knappar och navigation utformas. UX inkluderar hela upplevelsen inklusive användarens situation och miljö. När vi utformar appar eller andra digitala verktyg inom psykologisk behandling behöver vi kunna sätta oss in i målgruppens situation och perception på så många olika sätt vi kan. Genom att jobba med erfarna psykologer och behandlare får vi en pusselbit, genom att testa på patienter med egen erfarenhet får vi en annan. Den viktigaste pusselbiten får vi när vi förstår vad som är den viktigaste komponenten för en förändring.

Kontakt

Dagnå UX Kommunikation
Folkungagatan 122, 4 tr
116 30 STOCKHOLM

Gunnar Dagnå
Telefon 070-664 40 67
gunnar@dagnaux.se
www.dagnaux.se