Attention Stockholm

Attention Stockholm är en intresseorganisation med medlemmar som berörs av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som adhd, Asperger/ASD, Tourettes syndrom och språkstörning.

Vi är lokalföreningen i Stockholm i Riksförbundet Attention. Hos riksförbundet kan man läsa mer om hur hela Attention är organiserat.

Våra övergripande mål i föreningen är att:

  1. öka livskvaliteten hos personer med NPF
  2. öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten om NPF
  3. vara en viktig aktör för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning kring NPF

Målen omsätter vi till verklighet genom att erbjuda en rad medlemsträffar och grupper för unga och vuxna med NPF och deras närstående samt kunskap till yrkesverksamma som möter personer med NPF i sitt arbete.

Kontakt

Attention Stockholm
Folkungagatan 122, 4 tr
116 30 STOCKHOLM

08-410 885 60
info@attention-stockholm.se
attention-stockholm.se